מכל טלפון
5099* מכל טלפון
בנייני מגורים וקוטג`ים

פרוייקטים מבית קו הים נדל"ן

בנייני מגורים וקוטג`ים

בנייני מגורים וקוטג`ים

אזורי תעשייה

אזורי תעשייה

השבחת מבנים ונכסים מניבים

השבחת מבנים ונכסים מניבים

מגרשים להשקעה

מגרשים להשקעה

נכסים וקרקעות

נכסים וקרקעות

השקעה נדל"נית בארה"ב

השקעה נדל

בנייני מגורים וקוטג`ים

בניית מתחמי מגורים ומבני ציבור במתחם האוניברסיטה הבינתחומית בהרצליה ,התוכנית הופקדה לאישור הוועדה המחוזית.

לצפייה בתקנון - פרוייקט הרצליה הר/1920