מכל טלפון
8807* מכל טלפון
בנייני מגורים וקוטג`ים

פרוייקטים מבית קו הים נדל"ן

בנייני מגורים וקוטג`ים

בנייני מגורים וקוטג`ים

השבחת מבנים ונכסים מניבים

השבחת מבנים ונכסים מניבים

בנייני מגורים וקוטג`ים

בניית מתחמי מגורים ומבני ציבור במתחם האוניברסיטה הבינתחומית בהרצליה ,התוכנית הופקדה לאישור הוועדה המחוזית.

לצפייה בתקנון - פרוייקט הרצליה הר/1920