מכל טלפון
8807* מכל טלפון
בנייני מגורים וקוטג`ים

פרוייקטים מבית קו הים נדל"ן

בנייני מגורים וקוטג`ים

בנייני מגורים וקוטג`ים

השבחת מבנים ונכסים מניבים

השבחת מבנים ונכסים מניבים

בנייני מגורים וקוטג`ים

שכונת מגורים חדשה בת 3,570 יח"ד המתאפיינת בבנייה רוויה בסטנדרט תכנון גבוה. הדירות בתוכנית תהיינה בגודל ממוצע של כ-105 מ"ר שטח עיקרי, כשלפחות שליש מהדירות (בכל מגרש), תהיינה יחידות דיור קטנות בגודל של 80/85 מ"ר.