מכל טלפון
5099* מכל טלפון
בנייני מגורים וקוטג`ים

פרוייקטים מבית קו הים נדל"ן

בנייני מגורים וקוטג`ים

בנייני מגורים וקוטג`ים

אזורי תעשייה

אזורי תעשייה

השבחת מבנים ונכסים מניבים

השבחת מבנים ונכסים מניבים

מגרשים להשקעה

מגרשים להשקעה

נכסים וקרקעות

נכסים וקרקעות

השקעה נדל"נית בארה"ב

השקעה נדל

בנייני מגורים וקוטג`ים

שכונת מגורים חדשה בת 3,570 יח"ד המתאפיינת בבנייה רוויה בסטנדרט תכנון גבוה. הדירות בתוכנית תהיינה בגודל ממוצע של כ-105 מ"ר שטח עיקרי, כשלפחות שליש מהדירות (בכל מגרש), תהיינה יחידות דיור קטנות בגודל של 80/85 מ"ר.